VI ERBJUDER

OPERATIVA TJÄNSTER

bilar2.jpg
 

Väktare - stationär bevakning
Vi tillhandahåller stationära väktare för kortare och längre uppdrag som kan hantera in- och utpassage, besökare, ansvar för utrymning, dirigering av räddningstjänst och andra objektspecifika rutiner.
 

Väktare - ronderande bevakning
Våra mobila väktare hanterar larmutryckningar, bevakar och ronderar utsatta objekt, stänger och öppnar grindar, kontrollerar låsning och finns tillgängliga som extra resurs till nattarbetare, hemtjänst och annan personal. 
 

Väktare - larmutryckning
Våra väktare hanterar inbrottslarm, brandlarm, överfalls- och trygghetslarm. För oss är inställelsetiden av yttersta vikt och vi arbetar ständigt för att förbättra den.
 

Ordningsvakter
Vi tillhandahåller ordningsvakter till idrottsevenemang, festivaler, campingplatser, köpcentra, nattklubbar, hotell, konserter, centrumanläggningar eller andra hastigt uppkomna situationer som av Polismyndigheten har klassats som LOV § 3-område. Vi levererar vakter med arenautbildning vilket krävs för arbete vid högriskmatcher.
 

Service
Vi avlastar med de parallella tjänster som ofta kräver onödigt fokus från din kärnverksamhet. Med fördel kan en servicetjänst kombineras med en säkerhetstjänst, ex. receptionisttjänst med ordningsvaktsutbildning eller nattstäd med låsservice.
 

Räddning
Vi förmedlar operativ förmåga för räddning vid trafik-, vatten-, brand- och landrelaterade olyckor och kan tillhandahålla prehospitalt utbildade läkare, sjuksköterskor och första-hjälpenpersonal samt ambulans. Alla våra fordon är dessutom utrustade med defibrillator, sjukvårdvårdsutrustning, släckgranater och brandsläckare.
 

Utbildning
Vi erbjuder utbildning inom första hjälpen, kamratstöd, defibrillering, brandsläckning, vattenlivräddning och hantering av rån och inbrott.

Strategisk säkerhet
Vi erbjuder strategisk säkerhet inför publika evenemang, totaltrygghetslösningar för person, fordon och byggnader och annat förebyggande arbete där identifiering av risker, uppföljning och åtgärdsanalys är av yttersta vikt.