VI ERBJUDER

TEKNISKA TJÄNSTER

kamera 4.jpg
 

SRSB Monitor - Smart kameraövervakning
Med detekteringsprogramvara, realtidsmonitering av larmoperatör och med möjlighet att avbryta pågående brott genom högtalare vågar vi lova att SRSB Monitor är en svårslagen kombination av teknik, operativitet och pris. SRSB Monitor kan komplettera redan befintligt bevakningsavtal eller fungera helt fristående utan andra förpliktelser. Fria väktarutryckningar ingår.

 

Personlarm/Ensamlarm
SRSB Personlarm nyttjar befintligt mobilnät med prioriterad trafik och vår larmcentral är redo att dygnet runt bistå med hjälp. Larmet har GPS, inaktivitetslarm, timerlarm och fallskyddslarm, samt högtalare och mikrofon.

 
PERSON.png

Marknadsledande ronderingsverktyg
SRSB Guard Report System är ett banbrytande verktyg som hjälper oss att planera, utföra och följa upp arbetet ute på fältet. Återkommande avvikelser delegeras med uppföljningsansvar där fokus är att åstadkomma dokumenterat säkerhetshöjande effekter och agera proaktivt. För våra kunder innebär det högre effekt till en lägre kostnad. 

 

Anpassade trygghetslösningar
Genom lokala samarbeten erbjuder vi konsultation, installation och service av inbrottslarm, brandlarm, kameralösningar, passage- och spårningstjänster för person, egendom och fordon.

 
LARMC.png

Larm- och kameracentral 24/7
Våra operatörer bemannar larm- och kameracentralen dygnet runt, året om och är alltid redo att vidta rätt åtgärder vid larm. Vid incident skickar vi omgående väktare till platsen samt vid behov även polis, räddningstjänst och ambulans.